Firma Adasa specjalizuje się w produktach i rozwiązaniach ukierunkowanych na monitoring wody i środowiska w czasie rzeczywistym.

Adasa posiada 25-letnie doświadczenie, angażując się od samego początku w wieloletnie programy badawcze, rozwój i innowacje, które gwarantują sukces komercyjny konkurencyjnych i wysoko zaawansowanych technologicznie produktów.

Produkty firmy Adasa zostały zaprojektowane do indywidualnego stosowania jako samodzielne urządzenia, lub też mogą tworzyć część automatycznych systemów ostrzegania i kontroli, przede wszystkim w sektorze gospodarki wodnej dla wszelkiego rodzaju wód, począwszy od wód pitnych, aż do wód ściekowych. Zapewniamy możliwość zaprojektowania lokalnego i/lub zdalnego systemu łączności, jak również dalsze zintegrowanie z systemem akwizycji danych.

Produkty firmy Adasa posiadają system automatycznego czyszczenia i kalibracji systemów. Gwarantuje to bezobsługowe działania z minimalnymi nakładami na konserwację.

Wszystkie produkty firmy Adasa zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami jakości.

Adasa dysponuje również szerokim zakresem wsparcia technicznego, oferującego usługi z zakresu uruchomienia, utrzymania, kalibracji i szkoleń.

about_1

Gwarancja wysokiej jakości

Wszystkie produkty ADASA są zaprojektowane i produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości:

System Zarządzania Jakością ISO 9001

Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001

Rozporzadzenie EMAS