Produkty firmy Adasa umożliwiają pomiar następujących wskaźników.

Każdy z tych parametrów pozwala na określenie stanu wody i możliwych zagrożeń przy uwzględnieniu specyfiki środowiska wodnego i monitorowanego wskaźnika jakości. Uzyskana informacja jest podstawą do szybkiej reakcji na zagrożenie, umożliwiając wczesne wykrycie i ostrzeganie.

* pH, temperatura, przewodność, tlen Rozpuszczony, potencjał redoks, mętność