Project Description

Dynamiczna wizja jakości wody stała się niezbędnym elementem właściwej gospodarki wodnej na naszej planecie. W tym celu konieczne jest uzyskanie podstawowych i fundamentalnych informacji na temat zasobów wodnych.

Stan eutrofizacji, w jakim znajduje się większość zbiorników retencyjnych stanowi poważny problem dla zarządzania zasobami. Nadmiar nutrientów zgromadzony w zbiornikach (odprowadzanie ścieków, nawozy itp.) powoduje podwyższenie produkcji pierwotnej. Nadmierna ilość wytworzonej biomasy, po rozłożeniu się, jest przyczyną poważnego problemu- anoksji, i w konsekwencji prowadzi do pojawienia się toksycznych substancji, których produkcja nasila się w okresie stratyfikacji. Znaczna część pierwotnej produkcji pochodzi od cyjanobakterii, które zwiększają ryzyko powstania toksyn sinicowych.

aquaDam przedstawia najlepsze i wyjątkowe na rynku rozwiązanie służące do automatycznego monitoringu jakości wód w zbiornikach retencyjnych, a także ich użycia i zarządzania nimi. System złożony jest z samopozycjonującej się wieloparametrowej sondy umożliwiającej wykonanie pomiaru w zadanych przedziałach czasu, w sposób automatyczny i autonomiczny, z zapisem reprezentatywnych parametrów jakości wody w zbiornikach retencyjnych na różnych głębokościach.

Jest to skuteczne narzędzie do zarządzania zasobami wodnymi w zbiornikach retencyjnych, umożliwiające minimalizację kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie problemów organoleptycznych w procesie przekształcania wody w wodę pitną.

Struktura

• Wieloparametrowa sonda, która mierzy następujące parametry: temperatura, pH, konduktywność, potencjał redox, tlen rozpuszczony, mętność, chlorofil oraz krążek Secchiego
• System kontroli wieloparametrowej sondy, który zarządza pozycją, komunikacją i samoczyszczeniem sondy
• Ściąganie danych, tworzenie raportów oraz zdalna kontrola urządzenia lub sieci urządzeń

Działanie

Tryb automatyczny:
Urządzenie w sposób automatyczny wykonuje pomiary parametrów na różnych głębokościach w celu otrzymania profili. Częstotliwość i głębokość punktów pomiarowych można samodzielnie ustawić.
Posiada system samoczyszczący, który przedłuża autonomię systemu.
Dane do analizy i eksploatacji są zbierane przez stację kontroli w sposób automatyczny.

Tryb ręczny:
Proces pomiaru można uruchomić za pomocą klawiatury urządzenia lub zdalnie ze stacji kontroli.

Charakterystyka Szczegółowa

• Jedyne zintegrowane i kompletne rozwiązanie, od wykonania pomiaru do przedstawienia profili
• Tworzenie historii rejestru wykonanych profili
• Najważniejsze informacje do zarządzania zasobami wodnymi zbiorników retencyjnych ułatwiające uzyskanie najlepszego punktu pomiaru w czasie rzeczywistym
• Automatyczne i zdalne działanie o dużej autonomii dzięki odporności i opatentowanemu systemowi czyszczenia
• Łatwa integracja w sieciach kontroli i eksploatacji (sieć stacji kontroli jakości wody, …)
• Szybka i prosta instalacja

Zasilanie: 220 VAC/50 Hz
Patrz inne opcje (220 VAC/60Hz).
Moc: 700 W bez kompletnego systemu czyszczącego
3300 W z kompletnym systemem czyszczącym
Komunikacja: Profibus DP, Modem GSM/GPRS zintegrowany,
Port RS-232 przedni i Port RS-232/RS-485 z zaciskami.
Sondy: Temperatura 0…50ºC
pH 0 … 14 uds pH
Redox -2000 … +2000 mV
Konduktywność 0 … 8000uS/cm
Tlen rozpuszczony 0 … 20 ppm O2
Mętność 0 … 300 FAU
Chlorofil 0 … 200 mg/l Chla
Głębokość 0 … 80 m
Krążek Secchiego 0 … 100%

Aplikacja aquaView umożliwia bezpłatny dostęp do zdalnie pobranych danych, wizualizację wyników i eksport danych z punktów pomiarowych w środowisku pracy przyjaznym dla użytkownika.

Imię:*

E-mail:*

Wiadomość:

Przesyłając formularz, użytkownik zezwala na przetwarzanie danych osobowych