Project Description

Urządzenia do automatycznej analizy umożliwiają zebranie informacji o określonych zdarzeniach, które mają miejsce w środowisku naturalnym, dostarczając tym samym najważniejsze dane na temat możliwych zanieczyszczeń lub na temat jakości zasobów wodnych. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach konieczna jest szczegółowa charakterystyka składu, w celu zdefiniowania dokładnego pochodzenia wód odpadowych lub w celu jakościowej analizy wody.

aquaMostra wykonuje pobór próbek w optymalnych warunkach w celu późniejszej analizy w laboratorium. Jest to niezbędny element w instalacjach ze sprzętem do analizy ciągłej oraz z systemami wczesnego ostrzegania.

Struktura Urządzenia

• System poboru próbek, który pozostawia próbkę w niezmienionym stanie, występuje w dwóch opcjach:
– Pompa perystaltyczna- umożliwia pobór próbek poprzez wsysanie wody
– Pompa próżniowa- umożliwia pobór próbek bez kontaktu z elementami pompy

• System chłodniczy do przechowywania próbek w temperaturze 4°C
• System kontroli, pobierania, przechowywania i transmisji danych

Działanie

aquaMostra wykonuje pobór próbek w zadanych odstępach czasu lub o wskazanych godzinach. Jest również w stanie pobrać próbki reagując na alarm innego sprzętu, sondy lub na zdalne polecenie ze stacji kontroli.
Przed każdym pobraniem próbki, aquaMostra przeprowadza czyszczenie butelki, która ma być napełniona oraz rur, którymi będzie przemieszczać się próbka, w celu zapewniania całkowitej odnowy. Po każdym pobraniu próbki, przeprowadzany jest proces opróżniania rur w celu uniknięcia późniejszego zanieczyszczenia.
Próbka przechowywana jest w szczelnie zamykanych butelkach o pojemności 0,5 l wykonanych z HDPE, umieszczonych na wymiennej tacy.
Dane próbki mogą być rejestrowane zdalnie w stacji kontroli w sposób automatyczny.

Szczegółowa Charakterystyka

• Rozpoznanie stanu butelek do pobrania prób
• System samoopróżniania się butelek
• Wnętrze odporne na korozję, materiał Inox316
• Szczelnie zamykane butelki
• Elastyczne ustawianie parametrów poboru, objętości, procesu mycia
• Możliwość kontroli za pomocą zewnętrznych sond
• Możliwość poboru we współpracy z innymi urządzeniami
• System samoczyszczenia rur i sprzętu pomiarowego
• Możliwość zarządzania systemem poboru

Zasilanie: 110 – 230 VAC/50 -60 Hz
Moc: 650 W
Komunikacja: RS-232, RS-485.
Opcjonalnie: Modem GSM/GPRS, Ethernet
Objętość próbki: Regulowana od 200 ml do 500 ml
Pojemność: 24 szczelnie zamykanych butelek 500 ml
Moc wsysania: 25 l/min, rura Ø 9.5 mm
Wymiary: 1350x650x700 mm
Waga: 100 kg

Aplikacja aquaView umożliwia bezpłatny dostęp do zdalnie pobranych danych, wizualizację wyników i eksport danych z punktów pomiarowych w środowisku pracy przyjaznym dla użytkownika.

[contact-form-7 id=”331″ title=”Kontakt”]