Project Description

aquaReg jest jednostką monitorującą system nawadniający, przeznaczoną do automatyzacji i kontroli hydrantów w systemie nawadniania.

Zawiera rozbudowany system łączności GSM/GPRS, zapewniający maksymalny zasięg oraz minimalizujący koszty przekazywania poleceń z centrum sterowania.

Struktura Systemu 

aquaReg : Jednostka monitorująca system nawadniający.
• Sterownik UCR OPC: oprogramowanie do zarządzania komunikacją. Stanowi pomost pomiędzy centrum sterowania SCADA i sprzętem aquaReg.

Główną zaletą systemu opartego na komunikacji GSM/GPRS jest prostota jego budowy. Wszystkie komputery mogą komunikować się bezpośrednio ze sterownikiem UCR OPC. Konstrukcja ta pozwala na transmisję danych w zależności od potrzeby i systemu feed-in w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem.

Działanie

System zapewnia:
• Kontrolę, pozyskiwanie i przechowywanie informacji z całej sieci (m.in. zużycie, ciśnienie, poziomy).
• Zarządzanie eksploatacją przez podwójne elektrozawory.
• Kontrolę i sygnalizację w przypadku np. włamania, zalania czy awarii zaworów.

Wszystkie informacje wysyłane i otrzymywane przez aquaReg, przechowywane są przez sterownik UCR OPC. Informacjami można zarządzać przez każde centrum sterowania, poprzez standardową komunikację OPC.

Charakterystyka Najważniejszych Elementów

• Zarządzanie 4 hydrantami.
• System komunikacji GSM/GPRS.
• 8 lat samodzielnej pracy (patrz warunki).
• Uniwersalny system zasilania z wbudowaną ładowarką baterii SLA.
• Inteligentny odczyt.
• Pojemność pamięci programów.
• Czujniki awarii hydrantu.

Zakres temperatur pracy: -30ºC do +60ºC
Stopień ochrony: IP66
Zasilanie zewnętrzne: (Limit źródła zasilania)
Nominalne: 12 Vdc
Tolerancja: +7,2 Vdc … +20 Vdc
Maksymalne natężenie: 0.5 A
Moc panelu solarnego:
Nominalne napięcie panelu: 12 Vdc
Maksymalne obciążenie : 150 mA
Nominalne napięcie baterii: 12 Vdc
Napięcie pracy buforowej: 13,8 Vdc
Zabezpieczenie: Odwrotna polaryzacja, przepięcie i kompensacja temperatury.
Moc wewnętrzna: (Limitowane źródło zasilania)
Baterie : 8 Baterii litowych (4 grupy równoległe po 7,2V)
Moc wyjścia: (Opcjonalnie)
Napięcie nominalne/prąd: 24 Vdc / 100 mA et 5 Vdc / 50 mA
Aktywacja: Konfigurowalny czas aktywacji w celu zminimalizowania zużycia.
Ochrona: Przeciwzwarciowa
Wyjścia impulsowe
Liczba metrów: 4 metry
Min. impuls: 1 ms
Max. częstotliwość: 65535 impulsów / okres rejestracji lub 10Hz
Maksymalna długość kabla: 100 m
Generowanie ostrzeżeń: Konfigurowalne przez liczbę przychodzących impulsów.
Inteligentny odczyt (opcjonalnie)
Bus: CZBus (3 przewody, SEL, SDATA, GND)
Rama: Typ A
Liczba metrów: 4 metry
Czas odczytu: 60 sekund
Max. długość kabla: 20 m
Wejścia cyfrowe:
Liczba wejść: 8
Czas filtrowania: 1… 60 sekund
Generowanie ostrzeżeń: Konfigurowalny przez niski poziom.
Wejścia analogowe
Liczba wejść: 4
Zakres: 0…25 mA / 0…10 V
Precyzja: 1 %
Generowanie ostrzeżeń: : Niski i/lub wysoki poziom.
Ochrona: Przeciążenie prądowe i przepięcia powyżej woltażu 24Vdc
Wyjście zaworu wzbudzającego
Liczba wyjść 4
Konfiguracja 2 / 3 Przewody
Nominalne: 9 V / 12 V / 24 V, ustawienia konfiguracyjne
Max prąd: 500 mA / 0.5 Seg
Max długość kabla: 100 m
Ochrona: Zwarcie
Komunikacja
Modem: GSM / GPRS
RS232C: 19200 bps
USB : (opcjonalnie)

[contact-form-7 id=”331″ title=”Kontakt”]