Project Description

Dynamiczne podejście do jakości wody jest niezbędny do prawidłowego zarządzania zasobami wody naszej planety. W tym celu konieczne jest uzyskanie podstawowych informacji na temat stanu jednolitych części wód.

aquaScout prowadzi w sposób ciągły automatyczne pomiary paramentów fizykochemicznych pozostając niezależnym energetycznie i utrzymując zdolność do przesyłania danych do centrum sterowania.

Odczyty prowadzone przez aquaScout pozwalają zdiagnozować zakłócenia i nienaturalne sytuacje w środowisku. Jest to bardzo przydatne dla oceny jakości wody, a także w wykrywaniu i charakteryzowaniu zanieczyszczeń.

Dzięki konstrukcji pływającej aquaScout jest najlepszym rozwiązaniem do monitoringu jakości wody w przypadku, kiedy potrzebna jest wielokrotna zmiana lokalizacji urządzenia pomiarowego. Dzięki swojej charakterystyce aquaScout jest idealnym urządzeniem do prowadzenia monitoringu jakości wody oraz kontroli zanieczyszczeń w rzekach i jeziorach. Urządzenie to może pracować jako jednostka autonomiczna lub w grupie kilku jednostek tworzących sieć.

Budowa

aquaScout składa się z jednego kompaktowego urządzenia typu boja. Urządzenie to posiada system zarządzania odczytów, co w połączeniu z funkcją samooczyszczenia sprawia, że charakteryzuje się ono wysokim stopniem samodzielności ze zminimalizowanymi potrzebami konserwacji. System zawiera następujące elementy:

• Multi-sonda: czujnik temperatury, pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego i mętności.
• Samowystarczalny system zasilania wykorzystujący akumulatory i panele słoneczne.
• System samoczyszczący.
• Moduł pozycjonowania i komunikacji (kontrola, pozyskiwanie, przechowywanie i przesyłanie danych).

Działanie

aquaScout wykonuje stałe odczyty z możliwością konfiguracji interwałów rejestrowania danych.

Zastosowana technologia mikro-procesorów o niskim zużyciu energii wraz z zaawansowanym oprogramowaniem sterującym, zdolnością minimalizacji zużycia energii poprzez przejście w stan uśpienia, w połączeniu z wbudowanym systemem ładowania baterii słonecznej, wydłuża czas samodzielnego działania urządzenia w sposób nieograniczony.

aquaScout wykorzystując system łączności GSM/GPRS wysyła dane w czasie rzeczywistym albo dane opóźnione dane.

Używany protokół komunikacji jest kompatybilny z większością ośrodków automatycznych systemów kontroli sieci dla danych o jakości wody.

System łączności jest zgodny z centrami kontroli istniejącymi w ramach automatycznych sieci monitorujących jakość wody.

Prowadzone okresowo cykle czyszczące zapewniają wysoką jakości wyników pomiaru oraz wydłużają okres autonomii systemu.

Dane przesyłane są automatycznie do centrum kontroli w celu ich dalszej analizy i wykorzystania.

Cechy szczególne

• Łatwa zmiana lokalizacji.
• Wygodny transport.
• Niezależność energetyczna.
• Automatyczny system czyszczenia gwarantujący długi okres pomiarów.
• Pozycjonowanie GPS.
• Łączność GSM/GPRS.
• Pomiar parametrów ”in situ”.

Zasilanie: 12V/5W Panel słoneczny z dwoma akumulatorami 6V / 7.5 Ah baterie
Łączność: porty GSM / GPRS, USB
Parametry: Temperatura 0…50ºC
pH 0…14 uds pH
Przewodność 0…20 mS/cm
Tlen rozpuszczony 0 … 25 ppm O2
Mętność 0 … 400 FAU
Wymiary: 600 x 400 x 480 mm
Waga: 21 kg

Imię:*

E-mail:*

Wiadomość:

Przesyłając formularz, użytkownik zezwala na przetwarzanie danych osobowych