Project Description

System kontroli wód podziemnych umożliwia połączenie różnych typów sond, dzięki czemu zapewnia dużą elastyczność w dokonywaniu pomiarów potrzebnych przy każdym zastosowaniu.

Wyróżnia się sposobem łączności wykorzystującym system GSM/GPRS, co minimalizuje koszty i poprawia komunikację.

Budowa Systemu

aquaSub : jednostka kontroli wód podziemnych.
• Sterownik UCR OPC: Wszystkie informacje wysyłane i odbierane przez urządzenia aquaSub są przechowywane przez OPC UCR i mogą być zarządzane przez dowolne centrum sterowania przy użyciu standardowej komunikacji opartej na technologii OPC.

Główną zaletą urządzenia aquaSub jest niski koszt i łatwość montażu z różnymi rodzajami zasilania GSM/GPRS, zaletą urządzenia jest także jego elastyczność do integracji różnymi sondami (czujnikami).

Zastosowanie

Proponowany system zapewnia:

• Monitorowanie, rejestrowanie oraz transmisja poziomu i jakości wód w warstwie wodonośnej, umożliwiające ocenę dostępnych zasobów i efektów eksploatacji, a także wykrycie zanieczyszczenia.
• Integracja z większością sond dostępnych na rynku, zapewnia elastyczność w zaspokajaniu potrzeb każdego zakładu (odbiorcy) oraz prezentowania wyników pojedynczych nakładek komunikacyjnych (OPC Driver UCR) w celu ułatwienia integracji sond z systemem operacyjnym.
• Określenie częstotliwości odczytu poszczególnych sond niezależnie podłączonych do komputera.
• Przekazywanie informacji w zalezności od potrzeby w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem, na system feed–in.
• Redukcja kosztów instalacji poprzez system komunikacji i zarządzanie energią.

Charakterystyka Najważniejszych Elementów

• System komunikacji GSM/GPRS.
• Funkcja MODBUS master do odczytu sondy wieloparametrowej.
• Analogowe wejścia do odczytu napięcia i/ lub sondy prądowe i zarządzanie ich energią.
• System zarządzania mocą w celu zmaksymalizowania bezawaryjnego działania sprzętu.
• Uniwersalny system zasilania z wbudowaną ładowarką SLA.
• Duża pojemność przechowywania danych.
• 8 lat niezależnej pracy (patrz warunki).

Zakres temperatury pracy: Între -30ºC şi +60ºC
Stopień ochrony: IP66
Zasilanie zewnętrzne: (Limit źródła zasilania)
Nominlne: 12 Vdc
Tolerancja: +7,2 Vdc … +20 Vdc
Prąd maksymalny: 0.5 A
Moc panelu solarnego:
Nominalne napięcie panelu: 12 Vdc
Maximum obciążenia prądu: 150 mA
Nominalne napięcie baterii: 12 Vdc
Napięcie pracy buforowej: 13,8 Vdc
Zabezpieczenie: Odwrotna polaryzacja, przepięcie i kompensacja temperatury.
Moc wewnętrzna: (Limitowane źródło zasilania)
Baterie: 8 Baterii litowych (4 grupy równoległe po 7,2V)
Moc wyjścia: (Opcjonalnie)
Napięcie nominalne/prąd: 24 Vdc / 100 mA et 5 Vdc / 50 mA
Aktywacja: Konfigurowalny czas aktywacji w celu zminimalizowania zużycia
Ochrona: Ochrona przeciwzwarciowa
Wyjście impulsowe:
Liczba metrów: 4 metry
Min. impuls: 1 ms
Max. częstotliwość: 65535 impulsów / okres rejestracji lub 10Hz
Maksymalna długość kabla: 100 m
Generowanie ostrzeżeń: Konfigurowalny przez liczbę przychodzących impulsów
Inteligentny odczyt: (Opcjonalne)
Bus: CZBus CZBus (3 przewody, SEL, SDATA, GND)
Rama : Typ A
Liczba metrów: 4 metry
Czas odczytu: 60 sekund
Max. długość kabla: 20 m
Wejścia cyfrowe:
Liczba wejść: 8
Czas filtrowania: 1… 60 sekundy
Generowanie ostrzeżeń: Konfigurowalne
Wejscia analogowe:
Liczba wejść: 4
Zakres : 0…25 mA / 0…10 V
Precyzja: 1 %
Generowanie ostrzeżeń : Niski i/lub wysoki poziom.
Ochrona: Przeciążenie prądowe i przepięcia powyżej woltażu 24Vdc
Komunikacja:
RS232 – 3.3 V Widok menu / konfiguracja (ANSI)
RS232 – 12V (opcjonalnie) MODBUS Główny
RS485 (opcjonalnie) MODBUS Podrzędny
USB (opcjonalnie)
Modem GSM / GPRS GSM – MODBUS Protokół (podrzędny)
GSM – (ASCII)
GSM – Widok menu / konfiguracja (ANSI)
GSM – Wysyłanie alarmów przez SMS
GPRS – MODBUS IP Protokół
GPRS – Własny Protokół (ASCII)

Imię:*

E-mail:*

Wiadomość:

Przesyłając formularz, użytkownik zezwala na przetwarzanie danych osobowych