Project Description

Dynamiczna wizja jakości wody stała się niezbędnym elementem właściwej gospodarki wodnej na naszej planecie. W tym celu konieczne jest uzyskanie podstawowych i fundamentalnych informacji na temat zasobów wodnych.

aquaTest-MO dokonuje automatycznego pomiaru ciągłego parametrów fizyko-chemicznych oraz materii organicznej, łącząc je wszystkie w jednym urządzeniu.

Kombinacja tych wyników pomiarowych dostarcza informacji niezbędnych do zdiagnozowania pochodzenia oraz przyczyn zmian środowiskowych. Jest to bardzo użyteczne przy określaniu jakości wody, wykrywaniu oraz charakteryzowaniu wód odpadowych, kolektorów oraz działaniu oczyszczalni.

Struktura

• System pomiarowy składa się z:
• Modułu wielosondowego: łączy w sobie mierniki parametrów takich jak: temperatura, pH, konduktywność, redox oraz tlen rozpuszczony
• Modułu pomiaru optycznego: posiada urządzenie pomiarowe o absorbancji dla 245 nm do określenia materii organicznej oraz dla 860 nm w celu pomiaru mętności

• Automatyczny i możliwy do skonfigurowania system czyszczący, który z wysoką skutecznością dostosowuje się do każdego rodzaju wody, w tym również ścieków

• System kontroli, zdobywania, przechowywania oraz transmisji danych

Działanie

aquaTest-MO dokonuje pomiarów w sposób ciągły, z możliwością konfiguracji odstępów czasowych rejestru danych.

Okresowo odbywają się cykle czyszczenia w celu zagwarantowania jakości pomiarów oraz wydłużenia autonomii systemu.

Dane mogą zostać zebrane w stacji kontroli w sposób automatyczny w celu analizy i eksploatacji. Jednocześnie odbywa się ciągła analiza pomiarów z możliwością wzbudzenia alarmów w innych urządzeniach (aquaMostra) lub systemach.

Charakterystyka Szczegółowa

• Pomiar parametrów fizyko-chemicznych oraz materii organicznej
• System samoczyszczący, który wydłuża okres autonomii
• Możliwość rozszerzenia zakresu pomiarów
• Materia organiczna współzależna z BZT, ChZT i TOC
• Elastyczny dobór parametrów
• Jedyne urządzenie oparte na technologii LED
• Możliwość zarządzania systemem poboru

Zasilanie: 110-230 VAC / 50-60 Hz
Moc: 200 W max.
Komunikacja: RS-232, RS-485. Opcjonalnie: Modem GSM/GPRS, Ethernet i 4-20mA
Sondy: Temperatura 0…50ºC
pH 0…14 uds pH
Redox -1000…+1000 mV
-2500…+2500 mV
Konduktywność 0 … 20 mS/cm
0 … 100 mS/cm
Tlen rozpuszczony 0 … 20 ppm O2
Mętność 0 … 300 FAU
0 … 1000 FAU
SAC(Materia organiczna) 0 … 400 Abs/m
0 … 1300 Abs/m
Wymiary: 750 x 500 x 420 mm
Waga: 45 kg

Aplikacja aquaView umożliwia bezpłatny dostęp do zdalnie pobranych danych, wizualizację wyników i eksport danych z punktów pomiarowych w środowisku pracy przyjaznym dla użytkownika.

Imię:*

E-mail:*

Wiadomość:

Przesyłając formularz, użytkownik zezwala na przetwarzanie danych osobowych