Project Description

Stacje EACAR stanowią główny element systemu kontroli i monitoringu jakości wód odprowadzanych z oczyszczalni ścieków, który pracuje w czasie rzeczywistym i dostarcza lepsze informacje w porównaniu z tradycyjnymi metodami kontroli opartymi na okresowym pobieraniu prób.

System dostarcza informacje na temat jakości wód odprowadzanych z oczyszczalni oraz zagrożeń związanych z ich wprowadzaniem do środowiska. Pozwala również na sprawdzenie spełnienia dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz sprawdzenie spełnienia limitów emisyjnych dla poszczególnych zakładów na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

Dzięki stałemu monitoringowi jakości wody poniżej zrzutu, system EACAR dostarcza ciągłej informacji o efektywności procesów oczyszczania, jak również pozwala śledzić w czasie rzeczywistym zachowanie oczyszczalni w przypadku awarii i ponownego przywrócenia prawidłowego działania.

Opis działania

System działa w sposób ciągły i w pełni zautomatyzowany, rejestruje wartości mierzone dzięki urządzeniom pomiarowym wybranych parametrów i uruchamia alarm w przypadku przekroczenia zaprogramowanych limitów. Uruchomienie alarmu można zaprogramować w ten sposób, aby automatycznie była pobierana próba wody do późniejszego zbadania w laboratorium. Rejestrowane są także alarmy dotyczące funkcjonowania samego systemu, co pozwala na natychmiastowe działania korygujące.
Stacje kontroli ścieków mogą być sterowane bezpośrednio z centrum kontroli.

Główne zalety

• Dostarczenie informacji pozwalających na bieżące zarządzanie warunkami zrzutu ścieków
• Generowanie rejestrów z danymi historycznymi i zindywidualizowanymi raportami
• Wykrywanie przekroczeń dopuszczalnych limitów wprowadzania ścieków do wód umożliwiające reakcję odpowiednich służb
• Oszczędne użytkowanie
• Zdalne sterowanie
• Łatwo integrujący się z już istniejącymi systemami, niskie wymagania przy wdrożeniu

aquaTest-MO

Automat aquaTest-MO z możliwością zainstalowania 16 czujników, wizualizacja i konfiguracja wszystkich parametrów i charakterystyk działania. Możliwość przechowania danych.
Możliwość zainstalowania następujących czujników:

• Temperatura 0..40 ºC
• pH 0..14 udpH
• Potencjał redox ±2000 mV
• Konduktywność 0..20 mS/cm
• Tlen rozpuszczony 0..20 ppm
• Mętność wody 0..300 FAU
• Materia organiczna 0..400 Abs/m

Dowolna konfiguracja czujników urządzenia z możliwością pomiaru różnych parametrów (np. czujnik tlenu typu polarograficznego lub optyczny). Dysponuje dodatkowymi kanałami do integracji większej ilości czujników lub zewnętrznych analizatorów, zbierając dane i zarządzając całym procesem aż do transmisji danych do centrum kontroli.

Integruje wszystkie funkcjonalności zarządzania układem hydraulicznym stacji takie jak system czyszczenia, zarządzanie alarmami, prędkość pompy czy uruchomienie alarmu.

 

aquaMostra
Automat do poboru prób, funkcja chłodzenia, wyjmowany pojemnik na butelki (24 prób) z możliwością automatycznego opróżniania butelek i automatycznego mycia. Programowanie poboru prób w czasie, po otrzymaniu sygnału oraz możliwość zdalnego sterowania.

 

Kontener
Prefabrykowana stacja typu kontener izolowany i nierdzewny, montowana na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Posiada fasadę bioklimatyczną z wentylacją naturalną i mechaniczną, przez co nie jest konieczne instalowanie klimatyzacji (niskie zużycie energii).

Wideo kontrola
System rejestracji obrazu w sposób cykliczny i programowalny, zdalne sterowanie, nagrywanie w czasie rzeczywistym. Możliwość konfiguracji rozdzielczości.

System pozyskiwania sygnałów zewnętrznych
Autonomia systemu została zapewniona poprzez możliwość wysyłania danych bazując na radiowej infrastrukturze szerokopasmowej. Zasilanie zdalnych nadajników bateriami o wydłużonym czasie pracy, możliwość konfiguracji i rozszerzenia. W wersji standardowej dwa sygnały z zasięgiem do jednego kilometra w terenie otwartym.

Przesyłanie danych
System łączności z centrum kontroli poprzez MODEM GSM/GPRS/UMTS do transmisji pomiarów, obrazu z systemu wideo nadzoru, stanów alarmowych.

Oprogramowanie centrum kontroli
Software dla gromadzenia danych, przetwarzania i walidacji, zdalne wysyłanie poleceń, wizualizacja informacji (jakość ścieków, zarejestrowany obraz, alarmy). Możliwość generowania raportów i eksportu danych.

Aplikacja aquaView umożliwia bezpłatny dostęp do zdalnie pobranych danych, wizualizację wyników i eksport danych z punktów pomiarowych w środowisku pracy przyjaznym dla użytkownika.

Imię:*

E-mail:*

Wiadomość:

Przesyłając formularz, użytkownik zezwala na przetwarzanie danych osobowych