Przemysł zużywa ogromne ilości wody, z czego większość wykorzystywana jest do ogrzewania i schładzania, mycia, produkcji pary wodnej, jako rozpuszczalnik lub surowiec. Po wykorzystaniu większość wody trafia z powrotem do środowiska. Potrzebną procedurą jest oczyszczanie wody przemysłowej przed wprowadzeniem jej do środowiska, jednak czasem zdarza się inaczej. Jakość wielu rzek na świecie wciąż się pogarsza przez nieumiejętne zarządzanie wodą przemysłową powodującą dalej zatrucie substancjami chemicznymi i organicznymi całych ekosystemów.

Rosnąca świadomość środowiskowa przemysłu, społeczeństwa i polityków skutkuje zaostrzaniem norm dotyczących ścieków przemysłowych. Firma Adasa angażuje się w sprawy ochrony środowiska i oferuje szerokie spektrum rozwiązań dla przemysłu.