Dynamiczna wizja jakości wody stała się niezbędnych elementem właściwej gospodarki wodnej na naszej planecie. W tym celu konieczne jest uzyskanie podstawowych i rzetelnych informacji na temat zasobów wodnych.

Produkty Adasy zostały zaprojektowane w celu ciągłego monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym, a do głównych obszarów zastosowania należą: