Conform FAO, acvacultura reprezintă sectorul de producţie de alimente animale cu rata cea mai mare de creştere şi care în prezent reprezintă 50% din consumul de peşte la nivel mondial. Această creştere este însoţită de o necesitate din ce în ce mai ridicată de tehnologizare a acestui sector, în scopul optimizării proceselor şi obţinerii unei productivităţi superioare. Acest fapt generează o creştere a cererii de echipamente care să efectueze măsurători în mod continuu, în vederea obţinerii unor informaţii mai cuprinzătoare şi a unei cunoaşteri ample a sistemelor, precum şi pentru satisfacerea necesităţilor de control cu privire la posibile alerte de toxicitate, lipsă de oxigen, etc., în acest fel evitându-se pierderile datorate ravagiilor.

Experienţa companiei Adasa privind monitorizarea continuă poate furniza soluţii specifice care să contribuie în mod efectiv la obţinerea beneficiilor în sectorul acvicol.