Acumulările artificiale de apă se realizează în scopul stocării pentru gestionarea folosirii ulterioare, pentru controlul debitului în vederea evitării inundaţiilor sau pentru producerea de energie electrică, printre altele.

Masele de apă acumulate se degradează într-o perioadă de timp relativ mare, ca urmare a proceselor naturale. Acest proces de îmbătrânire este influențat de activitatea microbiologică care este direct legată de nivelurile de nutrienți din corpul de apă și poate fi accelerat de activitățile umane, de aici rezultând caracterul esenţial al controlului calității apelor.

Adasa a proiectat și dezvoltat produse specifice care asigură controlul de calitate al apelor acumulate, în timp real și definesc adâncimea ideală de captare în funcţie de destinaţia finală a resursei de apă.