Apele de suprafaţă sunt apele care curg pe suprafaţa solului. Apele de suprafaţă sunt produse de scurgerea generată de ploi sau de apariţia la suprafaţă a apelor subterane. Odată apărută, apa de suprafaţă urmează drumul care îi oferă minima rezistenţă şi poate fi curgătoare, ca în cazul râurilor şi pâraielor, sau stătătoare în cazul lacurilor sau bălţilor.

Calitatea râurilor şi pâraielor, variază în funcţie de debitele de sezon şi se poate schimba în mod semnificativ din cauza precipitaţiilor şi a scurgerilor pe care le acestea le primesc. Lacurile şi bălţile au, în general, mai puţine sedimente decât râurile, şi cu toate acestea sunt supuse la un impact mai mare din punct de vedere al activităţii microbiologice.

Pentru a asigura protecţia apelor şi pentru a promova utilizarea durabilă care să asigure disponibilitatea pe termen lung a resurselor naturale, Adasa a dezvoltat o serie de echipamente care urmăresc acest obiectiv, şi pot fi implementate în mod individual sau integrate în staţii sau reţele de avertizare şi control al calităţii apei. În funcţie de sensibilitatea mediului şi de caracteristicile acestuia, este importantă analiza anumitor parametri fizico-chimici şi/sau substanţe potenţial poluante, această analiză conducând la posibilitatea de a decide care produse sunt cele care satisfac nevoile şi cerinţele in fiecare situaţie.