Termenul de apă uzată defineşte un tip de apă care este poluată cu substanţe ce provin din resturi organice de origine umană și animală şi din deșeuri generate de activitatea industrială. Importanța sa este de așa natură încât este nevoie de sisteme de canalizare, pentru tratare și pentru evacuare. Tratarea necorespunzătoare sau netratarea acestor ape cauzează probleme grave de poluare.

Progresele făcute în canalizarea apelor uzate şi tratamentul posterior în staţii de epurare au transformat efluenții staţiilor în principalele puncte de deversare a apelor uzate în mediul înconjurător. Acesta este motivul pentru care buna funcționare a stațiilor de epurare este esențială pentru păstrarea calității apelor râurilor, lacurilor, mărilor şi oceanelor.

Adasa contribuie la obţinerea acestui echilibru prin proiectarea şi dezvoltarea următoarelor produse și soluții: