Apa subterană reprezintă o parte importantă din masa de apă dulce existentă şi constituie una din principalele surse de alimentare pentru marile oraşe, zonele urbane şi irigaţii.

Supraexploatarea sau contaminarea acviferelor sunt doar câteva din principalele probleme care afectează aceste mase de apă şi pot diminua debitele râurilor şi izvoarelor, pot afecta mlaştinile/zonele umede şi ecosistemele asociate, pot favoriza intruziunea salină a apei de mare şi pot duce la posibile consecinţe negative pentru sănatatea persoanelor.

Din acest motiv este esenţial să se realizeze o supervizare periodică a parametrilor indicatori ai calităţii şi cantităţii. Produsele Adasa îndeplinesc acest obiectiv, garantând starea optima a apelor subterane la nivel chimic şi cantitativ.