O viziune dinamică asupra calității apei a devenit o condiţie necesară pentru un bun management al resurselor de apă. Pentru acest lucru este necesară obținerea de informații de bază și semnificative despre corpurile de apă.

Produsele Adasa sunt special concepute pentru monitorizarea continuă a calității apei în timp real, şi au ca principale domenii de aplicare: