Existenţa industriei presupune un consum important de apă, aceasta fiind utilizată în general pentru încălzire şi răcire, pentru curăţare, pentru producerea aburilor, ca solvent sau materie primă. După utilizare, cea mai mare se elimină fiind redată mediului natural. În mod normal, aceste deversări sunt tratate. Cu toate acestea, uneori, apele uzate industriale revin în ciclul natural al apei, fără a fi tratate în mod corespunzător. Calitatea apei multor râuri din întreaga lume se deteriorează şi afectează negativ mediul acvatic din cauza deversărilor industriale de metale grele, substanţe chimice sau materii organice.

Creşterea gradului de conştientizare în probleme de mediu a sectorului industrial, a persoanelor şi a guvernelor, a dus la o mai strictă reglementare şi control al deversărilor. Adasa îşi asumă angajamentul pentru mediul ambient şi pune la dispoziţia pieţei o amplă gamă de produse aplicabile sectorului industrial.