Apa pentru irigaţii generează unul dintre cele mai mari consumuri de apă dulce realizate de către om, așa că optimizarea managementului acesteia a căpătat o deosebită importanţă.

Impactul acesteia asupra mediului depinde de tipul de irigaţie, de sursa de apă (de suprafață sau subterană), de forma sa de stocare, de sistemele de transport și de distribuție și de metodele de livrare sau de utilizare pe teren.

Eforturile depuse în vederea modernizării sistemului de irigaţii sunt esențiale pentru a asigura dezvoltarea agriculturii productive, durabile și de calitate și de aceea Adasa a dezvoltat următoarele produse care contribuie în mod activ la îndeplinirea acestor cerinţe.