Gama de produse Adasa oferă, în diferite formate şi pentru aplicaţii diverse, monitorizarea automată şi continuă a următorilor parametri.

Fiecare dintre aceşti parametri permite detectarea unor aspecte concrete ale stării maselor de apă sau, într-o formă combinată, pot orienta în ceea ce priveşte simptomele posibile. Aceste informaţii dau posibilitatea alarmării sau a evaluării situaţiilor de risc şi permit realizarea de acţiuni anticipate.

* pH, temperatură, conductivitate, oxigen dizolvat, redox, turbiditate