Project Description

Parametrii Escherichia coli şi coliforme totale sunt indicatorii cheie obligatorii în vederea determinării utilizării şi reautilizării apei.

Decretul RD1620/2007 prin care este stabilit regimul juridic al reutilizarii apelor epurate, obliga efectuarea controlului pentru Escherichia coli, şi defineşte utilizările permise ale apei regenerate, în funcţie de concentraţia acestei bacterii.

De asemenea directiva 2006/7/CE cu privire la managementul calităţii apelor destinate îmbăierii, realizează clasificarea calităţii acestei resurse în funcţie de diverşi parametri, determinarea bacteriei Escherichia coli având o importanţă binecunoscută.

LEchipamentul aquaBio este proiectat special pentru determinarea în mod automat a bacteriei Escherichia coli şi bacteriilor coliforme totale din apă, fapt care îl face să devină o unealtă optimă pentru controlul utilizărilor apei.

Structura

aquaBio este alcătuit din următoarele componente:
• Sistem hidraulic şi sistem de gestiune a fluidelor.
• Camera termostatizată de măsurare care include cuveta în care se realizează incubarea şi măsurarea, cu ajutorul sistemului optic.
• Sistem optic de măsurare multi-λ.
• Software şi echipament electronic pentru controlul sistemului şi gestionarea datelor

Funcţionare

Principiul de măsurare
Principiul de măsurare se bazează pe tehnologia DST® (tehnologia de substrat definit), având un sistem de detectare alternativ de măsurare a fluorescenţei şi absorbanţei.

Tehnologia substanţei definite
aquaBio utilizează reactivul COLILERT®-18 (*) bazat pe tehnologia de substrat definit (DST®) pentru detectarea bacteriilor coliforme totale şi a bacteriei Escherichia coli.
Coliformele utilizează β-galactozidaza pentru metabolizarea ONPG şi generează o culoare galbenă a mediului.
Escherichia coli, utilizează β-glucuronidaza pentru metabolizarea MUG şi generează fluorescenţă.
Determinarea atât a E. coli cât şi a bacteriilor coliforme totale se bazează pe corelaţia existentă între concentraţia bacteriilor şi durata de timp în care apare fluorescenţa şi/sau coloraţia.
Sensibilitatea sistemului permite detectarea concentraţiilor de 108 NMP la 3 ore.

Dezinfectarea sistemului
Independenţa probelor analizate este asigurată prin intermediul unei gestiuni hidraulice şi mecanice adecvate a sistemului, evitând astfel contaminările între diferite probe.

Caracteristici Speciale

• Măsurarea simultană a Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme totale.

• Calcularea NMP în 3 ore în cazul apelor cu grad ridicat de contaminare.

• Mentenanţă redusă.
Sistemul se gestionează automat astfel încât are nevoie de mentenanţă o dată la 15 zile. Aceste intervenţii la 15 zile se limitează la operaţiunile de înlocuire a reactivilor şi o dată pe lună se efectuează o curăţare semiautomată şi se cere înlocuirea unui anumit consumabil.

• Programarea echipamentului.
Echipamentul aquaBio este programabil, oferind posibilitatea desfăşurării analizelor zilnice la aceeaşi oră sau în mod consecutiv, furnizând reprezentări grafice ale valorilor colectate.

• Transmisia datelor către centrul de control.
Datele pot fi transmise către un centru de control în mod automat în vederea analizării şi exploatării acestora. În paralel echipamentul realizează şi exploatarea locală a măsurătorilor având capacitatea de transmitere a alarmelor către alte echipamente (echipament de prelavare probe aquaMostra) sau către reţelele de control.

(*) COLILERT, DST and DEFINED SUBSTRATE TECHNOLOGY are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories in the United State, various countries of the European Union, and other countries. Adasa has independently validated the use of IDEXX’s COLILERT®-18 reagent in liquid form for use with the aquaBio system, without involvement by IDEXX. 

Principiul de măsurare: – Detectare fluorimetrică pentru Escherichia coli
– Detectare colorimetrică pentru bacterii coliforme totale
Reactivi utilizaţi: – COLILERT®-18 (*) de IDEXX în formă lichidă
– Soluţie de curăţare
Limita de detectare: – Escherichia coli: 1 bacterie la 100 ml
– Coliforme totale: 1 bacterie la 100 ml
Reglarea temperaturii: – ±0,1 º C
Timp de analiză: – de la 3 la 12 ore, în funţie de concentraţie
Alimentare electrică: – 110 – 230 VAC/50 -60 Hz
Comunicaţii: – Port RS-232 şi port RS- 485
– Protocol MOD-BUS sau ASCII
– Ieşire analogică 0-10 V/4-20 mA
– Terminal grafic alfanumeric color
– Program de extragere a datelor cu ajutorul PC-ului
Alarme: – Două alarme cu posibilitate de extindere la patru
– Ieşire cu relee
Dimensiuni: 105 x 70 x 42 cm

(*) COLILERT, DST and DEFINED SUBSTRATE TECHNOLOGY are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories in the United State, various countries of the European Union, and other countries. Adasa has independently validated the use of IDEXX’s COLILERT®-18 reagent in liquid form for use with the aquaBio system, without involvement by IDEXX. 

[contact-form-7 id=”368″ title=”Solicitare Informaţii”]

[contact-form-7 id=”964″ title=”Solicitare ofertă”]