Project Description

Viziunea dinamică a calităţii apei a devenit o necesitate în vederea gestionării adecvate a resurselor hidrice ale planetei. În acest sens este necesară obţinerea atât a informaţiilor de bază cât şi a celor semnificative referitoare la masele de apă.

Estarea de eutrofizare în care se află majoritatea apelor de acumulare constituie o problemă gravă pentru gestionarea acestor resurse. În aceste ape se acumulează exces de nutrienţi (deversări de ape reziduale, fertilizanţi, etc.) care provoacă o creştere a producţiei primare. Cantitatea excesivă de biomasă generată atunci când se descompune generează probleme grave de anoxie însoţită de apariţia substanţelor toxice, care se agravează şi mai mult în perioada de stratificare. O mare parte a producţiei primare este constituită în general din specii de cianobacterii care determină creşterea riscului datorită producerii de cianotoxine.

aquaDam este cea mai bună soluţie şi totodată reprezintă singura soluţie de pe piaţă pentru monitorizarea automată a calităţii apelor de acumulare şi pentru utilizarea şi gestionarea acestora.

Acest sistem este alcătuit dintr-o sondă multiparametrică autopoziţionabilă care permite efectuarea ciclurilor de măsurare a parametrilor reprezentativi ai calităţii apelor de acumulare, în mod automat şi autonom, aceste măsurări realizându-se la diferite adâncimi.

Este o unealtă eficientă în vederea gestionării apelor de acumulare, care permite minimizarea costurilor de exploatare şi a problemelor organoleptice în cazul potabilizării acestor ape.

Structura

• Sondă multiparametrică care cuprinde următorii parametri: temperatură, pH, conductivitate, Redox, oxigen dizolvat, turbiditate, clorofilă şi disc Secchi echivalent
• Sistem de control al sondei multiparametrice care gestionează operaţiunile de poziţionare, comunicaţii şi autocurăţare ale sondei
• Descărcarea datelor, generarea rapoartelor şi controlul la distanţă al echipamentului sau al reţelei de echipamente

Funcţionare

Modul automat:
Echipamentul efectuează în mod automat măsurători ale parametrilor, la diferite adâncimi, pentru obţinerea profilurilor. Frecvenţa şi adâncimea punctelor de măsurare sunt configurabile în totalitate.
Dispune de un sistem de autocurăţare care sporeşte autonomia sistemului.
Datele sunt culese în mod automat de către centrul de control, în vederea analizării şi exploatării acestora.

Modul manual:
Procesul de măsurare se poate realiza şi prin comandă locală cu ajutorul tastaturii echipamentului sau prin comandă la distanţă de la centrul de control.

Caracteristici Speciale

• Unica soluţie integrată şi completă, de la efectuarea măsurătorilor şi până la prezentarea profilurilor
• Generarea registrelor istorice pentru profilurile realizate
• Informaţii fundamentale pentru managementul apelor de acumulare, facilitând obţinerea punctului optim de prelevare în timp real
• Funcţionarea automată şi la distanţă, cu o autonomie ridicată datorită sistemului robust de curăţare care a fost patentat
• Integrabilitate facilă cu reţelele de control şi exploatare (reţeaua de control al calităţii apelor,…)
• Instalare rapidă şi simplă

Alimentare: 220 VAC/50 Hz
A se consulta şi alte opţiuni (220 VAC/60Hz).
Putere: 700 W fără sistem complet de curăţare
3300 W cu sistem complet de curăţare
Comunicaţii: Profibus DP, Modem GSM/GPRS integrat,
Port RS-232 frontal şi Port RS-232/RS-485 Bornes.
Sonde: Temperatură 0…50ºC
pH 0 … 14 uds pH
Redox -2000 … +2000 mV
Conductivitate 0 … 8000uS/cm
Oxigen dizolvat 0 … 20 ppm O2
Turbiditate 0 … 300 FAU
Clorofilă 0 … 200 mg/l Chla
Profunzime 0 … 80 m
Disc Secchi echivalent 0 … 100%

Program pentru descărcarea şi vizualizarea datelor aquaView care oferă accesul gratuit, spre toate informaţiile generate local sau la distanţă.

[contact-form-7 id=”368″ title=”Solicitare Informaţii”]

[contact-form-7 id=”964″ title=”Solicitare ofertă”]