Project Description

Amoniul existent în apele naturale se gaseşte în mod normal în concentraţii foarte mici, cu nivele sub 0,1 mg de NH4+/l. Prezenţa amoniului se datorează excreţiilor produse de fauna fluvială sau ca produs de descompunere. În cadrul ciclului său natural, amoniul este preluat de plante, fiind sursă de azot.

Prezenţa amoniului în concentraţii mai mari este un indicator al poluării datorate apelor reziduale care provin din mediul urban sau de la animale. De asemenea, amoniul poate proveni din infiltrări ale solurilor tratate cu fertilizatori sau poate fi de origine industrială, provenind din industria cauciucului, industria alimentară, textilă, etc. sau din procesele de refrigerare.

Măsurarea amoniului din apă constituie o alertă eficientă în vederea prevenirii efectelor toxice asupra mediului deoarece în condiţiile modificării pH-ului şi temperaturii, acesta poate lua formă gazoasă (NH3), care este mult mai toxică decât ionul dizolvat (NH4+). Acest fenomen este relevant în special în cazul instalaţiilor de acvacultură, pentru că pot fi evitate pierderi economice importante dacă avem o alertă eficientă cu privire la episoadele de toxicitate.

Seria de analizoare aquaMonia cuprinde toate gamele de utilizări pentru măsurarea acestui parametru.

aquaMonia A103: analizor pentru detectarea evenimentelor din apele de suprafaţă cu nivele scăzute ale amoniului.

aquaMonia A103 acvacultură: analizor pentru monitorizarea concentraţiei de amoniu din cadrul instalaţiilor acvicole, dovedindu-se deosebit de eficient în cazul apei de mare.

aquaMonia A104: analizor cu mentenanţă redusă, având un interval mediu de măsurare.

aquaMonia A105: analizor proiectat special pentru măsurarea amoniului din apele reziduale în general, în condiţii de turbiditate ridicată a apei.

Alegerea modelului de analizor este determinată de necesităţile şi de cerinţele utilizatorului.

aquaMonia A103

Echipamentul aquaMonia A103 este analizorul optim pentru determinarea cu mare precizie a concentraţiei de amoniu, garantând realizarea unei caracterizări perfecte a masei de apă.

Aplicarea acestuia se centrează în principal pe controlul apelor suprafaţă, râuri, puţuri,… care în general prezintă o turbiditate scăzută. Este deosebit de util pentru controlul captărilor de apă destinate producerii de apă potabilă.

Analizorul aquaMonia A103 se bazează pe un sistem de analiză prin injecţie în flux (FIA) cu măsurare potenţiometrică, combină un electrod de selecţie cu o membrană semipermeabilă, evitând astfel ca proba să intre în contact direct cu electrodul, matricea probei nefiind un impediment în efectuarea măsurătorii pentru faptul că la electrod nu ajunge niciun fel de interferenţă.

aquaMonia A103 – Acvacultură

aquaMonia A103 – Acvacultură este analizorul optim atât pentru monitorizarea concentraţiei de amoniu din bazinele de la sistemele de recirculare, cât şi pentru efectuarea măsurătorilor la intrarea şi la ieşirea filtrelor.

Aplicarea acestuia la instalaţiile acvicole asigură o monitorizare exhaustivă a variaţiilor acestui parametru, fiind de mare utilitate pentru generarea alarmelor în scopul avertizării cu privire la toxicitatea datorată amoniacului şi obţinerii datelor necesare studiilor ştiinţifice.

aquaMonia A103 – Acvacultură se bazează pe un sistem FIA cu măsurare potenţiometrică, ce combină utilizarea unui electrod selectiv şi a unei membrane semipermeabile, împiedicând astfel ca forţa ionică a apei de mare să afecteze realizarea măsurătorilor.

aquaMonia A104

Echipamentul aquaMonia A104 se caracterizează printr-o mentenanţă redusă, constituind soluţia optimă pentru utilizarea în mediile unde nu se cere o limită joasă de detectare.

Bazat pe un sistem FIA (Flow Injection Analysis) şi pe un electrod de selecţie ISE, echipamentul aquaMonia A104 se evidenţiază printr-un consum redus de reactivi.

aquaMonia A105

Echipamentul aquaMonia A105 este analizorul care se adaptează cel mai bine la utilizările în condiţii de turbiditate ridicată şi/sau concentraţii mari de amoniu, cum ar fi cazul râurilor foarte poluate, colectoarelor de ape reziduale, intrărilor în staţiile de epurare, etc.

Proiectat pentru măsurarea unor valori ale amoniului de până la 100 ppm, acest echipament dispune de un sistem eficient de curăţare având un consum redus de reactivi, necesitând astfel o activitate foarte redusă de mentenanţă.

Funcţionare

Toate analizoarele aquaMonia pot funcţiona în următoarele moduri:

Modul automat:
Echipamentele efectuează măsurătorile în mod automat.
Acestea dispun de un sistem de autocalibrare care sporeşte autonomia sistemului.
Datele colectate sunt transmise în timp real către un centru de control local sau la distanţă, în vederea analizării şi exploatării acestora.
Analizoarele aquaMonia efectuează în mod continuu procesarea măsurătorilor, ceea ce permite generarea şi transmiterea alarmelor către alte echipamente (echipamentul de prelevare probe aquaMostra) sau către alte sisteme (reţele de monitorizare).

Modul manual:
Procesul de măsurare se poate realiza şi prin comandă locală, de la tastatura echipamentului sau prin comandă la distanţă, de la centrul de control.

Alimentare: 110 – 230 VAC/50 -60 Hz
Comunicaţii: RS-232 , RS-485.
Opţionale: Modem GSM/GPRS, Ethernet şi 4-20mA
Domenii de masurare: A103      0,01…4 ppm NH4+
A104      0,1…10 ppm NH4+
A105      1…100 ppm NH4+
Dimensiuni: A103      75 x 50 x 42 cm
A104      50 x 50 x 42 cm
A105      75 x 50 x 42 cm

Program pentru descărcarea şi vizualizarea datelor aquaView care oferă accesul gratuit, spre toate informaţiile generate local sau la distanţă.