Project Description

Cauzele poluării apei sunt foarte diverse: deversări industriale, aporturi de nutrienţi care produc eutrofizare, deversări organice, etc. O mare parte a acestei poluări se datorează materiei organice care provine de la apele reziduale urbane, reziduuri animaliere sau industria crescătoare de animale sau din industrii care utilizează compuşi organici în cadrul proceselor. În mediul acvatic materia organică este degradată de către microorganisme care consumă oxigen, în cadrul acestui proces. Atunci când există un exces de materie organică, oxigenul se epuizează, iniţiindu-se astfel procesele de degradare anaerobă, care generează situaţii nedorite.

Prin intermediul CBO (cererea biochimică de oxigen) se poate cunoaşte cantitatea de materie organică biodegradabilă de către microorganisme. Este vorba de un parametru utilizat în mod frecvent în acest scop, cu aplicare pentru toate tipurile de apă, în special în cazul apelor reziduale şi proceselor de epurare.

Echipamentul CBO, spre deosebire de analiza CBO5 efectuată în laborator, oferă posibilitatea obţinerii unui rezultat echivalent la fiecare 90 de minute, în mod neasistat şi continuu, 24 de ore pe zi timp de 365 de zile pe an.

Aplicaţii:

• Creşterea eficienţei în procesele de epurare
• Optimizarea costului de exploatare în cadrul staţiilor de epurare
• Controlul la ieşirea din staţiile de epurare
• Monitorizarea punctelor critice în sistemele de reglare, exploatare şi reutilizare a apelor (staţii de epurare, lacuri de acumulare, colectoare, bazine de ape pluviale,…)
• Monitorizarea calităţii apei în zonele de interes ecologic şi/sau turistic (râuri, zone mlăştinoase,…)
• Optimizarea strategiilor de prevenire a riscurilor de mediu cu privire la ape
• Detectarea evenimentelor de poluare de origine organică

Structura Sistemului

Zona de analiză:
• Cameră termostatată cu reactor şi celulă de măsurare
• Cameră termostatată pentru depozitarea reactivilor

Zona de control:
• Sistem de control, achiziţie, depozitare şi transmisie a datelor

Funcţionare

Ciclul de măsurare
Ciclul se iniţiază prin injectarea în celula de măsurare a unei alicote de microorganisme senzor care provin de la reactorul special dezvoltat pentru această aplicaţie. În acest punct se determină linia de bază a oxigenului dizolvat. După trecerea timpului de stabilizare se va injecta în fiecare celulă de măsurare o soluţie etalon de concentraţie cunoscută, unde aceasta va fi consumată de către microorganismele senzor. Valoarea consumului de oxigen este stocată ca şi dată de referinţă pentru calculul CBO. După recuperarea liniei de bază, se va efectua injectarea probei, şi se va măsura consumul de oxigen, la fel cum s-a procedat şi cu etalonul. Apoi se va iniţia un proces de golire şi de spălare a celulei de măsurare, după care aceasta va rămâne în aşteptarea efectuării următoarei analize. La iniţierea procesului, alicota retrasă este înlocuită de mediul nutritiv proaspăt din reactor.

Administrarea reactorului 
Reactorul conţine o anumită populaţie de microorganisme selectate în acest scop, cu o capacitate mare de degradare a materiei organice. Gestionarea reactorului permite obţinerea unei concentraţii constante de microorganisme la momentul efectuării analizei, oferind sistemului un grad înalt de reproductibilitate. Integritatea şi stabilitatea acestuia sunt asigurate datorită faptului că proba nu intră niciodată în contact cu reactorul, ci doar o alicotă din acesta, care ulterior va fi eliminată.

Caracteristici Speciale

• Reactorul nu intră niciodată în contact cu proba, astfel încât acesta nemodificat şi nu va fi contaminat
• Principiul de măsurare respirometric prin monitorizarea consumului de oxigen
• Sistemul este validat prin PROMOTE-ETV (European Environmental Technology Verification System)
• Obţinerea valorii echivalente a DBO5 în numai 90 min
• Termostatare dublă, indiferent de temperatura exterioară
• Autocalibrare
• Configurarea simplă şi rapidă a intervalului
• Cicluri de autocurăţare care permit creşterea autonomiei sistemului
• Precizie mare a rezultatelor datorită nivelului constant al concentraţiei şi al activităţii metabolice a microorganismelor
• Reînnoirea microorganismelor după finalizarea fiecărei analize
• Interior rezistent la coroziune, fabricat din material Inox316
• Controlul automat al calităţii rezultatelor obţinute

Alimentare: 110 – 230 VAC/50 -60 Hz
Putere: 690 W
Comunicaţii: RS-232, RS-485, MODEM GSM/GPRS şi Ethernet
Principiul de măsurare: Respirometrie
Număr de analize pe zi: 8 (4 sau 16 opţional)
Timp minim de analiză: 90 min.
Interval 1 0 – 100 mg/l O2
Limita de detectare 1: 4 mg/l O2
Limita de cuantificare 1: 10 mg/l O2
Interval 2: 0 -1000 mg/l O2
Limita de detectare 2: 40 mg/l O2
Limita de cuantificare 2: 100 mg/l O2
Precizie: < 15%
Consum mediu nutritiv: 30 ml/ analiză
Consum soluţie de curăţare: 40 ml/ analiză
Consum de etalon: 1 ml/ analiză
Consum probă : 3,5 ml interval jos
0,5 ml interval înalt

Program pentru descărcarea şi vizualizarea datelor aquaView care oferă accesul gratuit, spre toate informaţiile generate local sau la distanţă.

Nume:(*)

E-mail:(*)

Subiect:

Mesaj:

La transmiterea formularului, acceptaţi politica de autorizare pentru procesarea datelor personale

Nume:(*)

E-mail:(*)

Firma*:

Adresă*:

Țară*:

Telefon*:

Aplicaţii (mediului înconjurător, irigaţii, industrie, laborator…):

Mesaj:

La transmiterea formularului, acceptaţi politica de autorizare pentru procesarea datelor personale